··································································
O nás  
··································································
Novinky  
··································································
Kontakty  
··································································
Kde nás najdete  
··································································
Financování  
··································································
 
      
··································································
Poradenství  
··································································
Osobní asistence  
··································································
Ostatní  
··································································
 
Napište nám  

Navštivte nás  
budova Komes - SHD  
Moskevská 1/14  
434 01 Most, 11. patro  

pondělí 8:00 - 11:30  
12:00 - 16:00  
středa 8:00 - 11:30  
12:00 - 16:00  
čtvrtek 8:00 - 12:00  

ostatní dny dle  
telefonické objednávky  
Telefon: 476 101 176  

 
  Centrum služeb pro
zdravotně postižené
Poskytuje pomoc, poradenství a asistenci
zdravotně znevýhodněným občanům

Osobní asistence

je terénní sociální služba poskytovaná osobám,  které  mají sníženou soběstačnost z důvodu  věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném domácím prostředí a není časově omezená,  je dána domluveným kontaktem, kontakt vychází z požadavku uživatele na osobního asistenta.

Poslání „Centra služeb pro zdravotné postižené, o.p.s.“
Hlavním posláním „Centra služeb pro zdravotně postižené, o.p.s.“ je poskytovat terénní sociální služby osobní asistence zdravotně postiženým, seniorům a rodinám s dětmi, kterým jejich stav komplikuje a omezuje jejich životní styl, vylučuje je ze společenského i pracovního života v důsledku jejich zdravotního stavu a věku. Naše sociální služby pomáhají uživatelům, aby v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, umožňuje jim žít běžným způsobem, zachovávají jim samostatnost a důstojnost.

Cíle služeb osobní asistence
Naším cílem je vytvoření sociálních služeb podporující přirozené sociální vazby uživatelů a umožňující setrvání v přirozeném domácím prostředí, které odpovídá potřebám uživatelů. Zajištění a zabezpečení kvalitního informačního a komunikačního systému v oblasti asistenční služby. Hlavním cílem je poskytnutí takových služeb, které by vedly uživatele k co největší soběstačnosti a integraci do života společnosti, umožnily mu zapojení do volnočasových aktivit, zvýšily uživatelovu nezávislost na rodinných příslušnících a tím jim ulehčily v péči o jeho osobu. 

Cílová skupina: zdravotně postižení občané, senioři, rodiny s dětmi.

Zásady a principy práce:
Nestrannost – je kladen důraz na rovný přístup ke všem uživatelům
Integrace – podporuje setrvání uživatele v přirozeném prostředí
Respekt – ctíme soukromí uživatele a projevy svobodné vůle, snažíme se o vzájemnou toleranci a důvěru
Partnerství a komunikace – jsou založeny na vzájemné spolupráci mezi uživatelem a osobním asistentem nebo pracovníkem centra
Individuální přístup – ke každému uživateli přistupujeme s ohledem na jeho potřeby a osobní plány a tak se snažíme přizpůsobit potřebám uživatelů
Profesionalita – odborný přístup k uživateli
Nezávislost – poskytujeme služby nezávisle na jiných organizacích
Demokratičnost – dodržujeme základní lidská práva uživatele
Motivace – motivujeme a podporujeme uživatele k nezávislosti a samostatnosti
Sociální podpora – podpora spolupráce s rodinou uživatele, snaha o ulehčení a pomoc se začleněním do běžného života uživatele i jeho rodiny
Ochrana osobních údajů všech zainteresovaných osob 

| další >>