··································································
O nás  
··································································
Novinky  
··································································
Kontakty  
··································································
Kde nás najdete  
··································································
Financování  
··································································
 
      
··································································
Poradenství  
··································································
Osobní asistence  
··································································
Ostatní  
··································································
 
Napište nám  

Navštivte nás  
budova Komes - SHD  
Moskevská 1/14  
434 01 Most, 11. patro  

pondělí 8:00 - 11:30  
12:00 - 16:00  
středa 8:00 - 11:30  
12:00 - 16:00  
čtvrtek 8:00 - 12:00  

ostatní dny dle  
telefonické objednávky  
Telefon: 476 101 176  

 
  Centrum služeb pro
zdravotně postižené
Poskytuje pomoc, poradenství a asistenci
zdravotně znevýhodněným občanům

Poradenství

Poslání:
Hlavním posláním poradenství „Centra služeb pro zdravotně postižené, o.p.s.“  je poskytovat ambulantní služby sociálního právního poradenství zdravotně postiženým občanům, seniorům a rodinám s dětmi, kterým jejich stav komplikuje a omezuje jejich životní styl, vylučuje je ze společenského i pracovního života v důsledku jejich zdravotního stavu a věku. Naše sociální služby pomáhají uživatelům, aby v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství a umožňuje jim hájit své opravněná práva a nároky. Pomáhají využívat a spolupracovat s místními institucemi a úřady.

Cíle:
Cílem sociálně právního poradenství je vytvoření sociálních služeb podporující ochranu práv uživatelů a jejich oprávněných nároků dle zdravotního postižení v oblasti sociálního a zdravotního systému. Snahou je, aby služby vycházely ze současných potřeb uživatelů, odpovídaly potřebám občanů a byly dostupné pro všechny, kteří naši pomoc potřebují. Služby se poskytují v městě Most a jeho okolí. Sociálním poradenstvím se snažíme pomáhat a nacházet řešení problémů zdravotně postižených občanů, ulehčovat jim mnohdy nesnadný a složitý život a tím je navracet do společenského a pracovního života.

Cílová skupina: zdravotně postižení občané, senioři, rodiny s dětmi

Základní činnosti při poskytování základního poradenství

  • informační a poradenský servis
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí
  • vyhledávání osaměle žijících osob zdravotně postižených a seniorů
  • kontaktní práce v terénu
  • spolupráce s ostatními poskytovateli služeb
  • podpora při uplatnění na trhu práce

Odborné  sociální poradenství

  • pomoc při obhajování a prosazování oprávněných zájmů (sepsání odvolání, žaloby,  vyřízení příspěvků, jednání na úřadech)
  • zajištění konzultace s právníkem, speciálním pedagogem
  • individuální konzultace a následná pomoc při řešení tíživé životní situace
  • informace o příspěvcích a dávkách státní sociální podpory pro osoby se ZP (průkazy TP,ZTP,ZTP/P,sociální  příspěvky, sociální dávky)

| další >>